Επίσκεψη του Μιχάλη Ζαμπίδη στη Ρωσία για την ανακοίνωση αγώνα