Σφράγισμα γαντιών & τελευταίο ζέσταμα στο Hero Legends